Geschiedenis

Sociaal project voor kwetsbare ouderen in Rubengera
Sinds 2005 wordt via de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda, gemeente Rubengera, regio Karongi, door Lelie zorggroep een groep ouderen in materiële zin ondersteund. Zij zijn de groep die vaak ook nog op hoge leeftijd zorg dragen voor een of meerdere kleinkinderen, omdat de ouders van deze kinderen zijn overleden (door ziekten als HIV en malaria of tijdens de genocide in de burgeroorlog van 1994). Deze ondersteuning wordt bekostigd uit de opbrengsten van een maandelijkse vrijwillige bijdrage van werknemers van Lelie zorggroep.


Social project voor kwetsbare ouderen in Kibogora
Via de Deutsche Gemeinschaft-Diakonieverband (DGD) Merburg zijn wij in contact gekomen met het ziekenhuis in Kibogora. In eerste instantie was het verzoek een ondersteuningsproject op te zetten ten behoeve van geriatrie en palliatieve zorg binnen het ziekenhuis. Al snel werd de grote nood onder de allerarmste ouderen duidelijk. Zo ontstond het idee, ook door het ziekenhuis geopperd, om een sociaal programma op te zetten, vergelijkbaar met het project in Rubengera. Ten behoeve van dit project is Lelie zorggroep samen gaan werken met Zorgpartners Midden-Holland.

Via de sociale projecten worden kwetsbare, arme ouderen (geselecteerd door een commissie waaraan medewerkers uit het ziekenhuis, de Methodistenkerk en de plaatselijke overheid deelnemen) voorzien van zaaigoed, kookgerei, dekens en matrassen. Ook worden tegen betaling door arbeiders reparaties uitgevoerd aan huisjes die in erbarmelijke staat verkeren en akkers onderhouden. Verder wordt de ziektekostenpremie betaald.


Ondersteuning van het Kibogora Hospital op het gebied van geriatrie en palliatieve zorg
Lelie zorggroep is al jaren betrokken bij een ziekenhuis in Rwanda: het Kibogora Hospital. Dit is een redelijk goed geoutilleerd, ruraal ziekenhuis in het zuidoosten van Rwanda, gelegen aan het Kivu meer, op de grens met Congo. De reistijd vanaf de hoofdstad Kigali is 6 uur.

We dragen in het Kibogora Hospital én op de nabijgelegen polytechnische school ons steentje bij in de vorm van kennisoverdracht. Zodat de zorgprofessionals daar hun werk nog beter kunnen doen. We geven les en trainen 'on the job'. Het gaat vooral om verpleegkundige en paramedische vaardigheden. We werken hierbij samen met Zorgpartners Midden-Holland en het Maasstad Ziekenhuis (via de goededoelenstichting Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals). Twee keer per jaar gaan er vanuit onze organisaties paramedici en verpleegkundigen op reis naar Rwanda. Ze zijn zo’n tweeënhalve week van huis en beleven een bijzondere tijd.

In de zomer van 2018 hebben we een visiedocument ondertekend waarin we de doelen van het werk in Rwanda beschrijven. Ook Zorgpartners Midden-Holland en het Maasstad Ziekenhuis zetten hun handtekening. Met de ondertekening van het visiedocument, dat loopt tot 2021, maakten we onze samenwerking en bijbehorende verplichtingen officieel.