Zorg voor Rwanda

Jij en u kunnen ons werk financieel steunen. We kunnen onze eigen middelen namelijk niet inzetten. Die zijn bestemd voor onze cliënten. Daarom doen we een beroep op onze medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. We vragen hen om maandelijks één euro (of meer) af te staan of - in het geval van medewerkers van Zorgpartners Midden-Holland - verlofuren in te leveren.

Help je ons helpen?

Inmiddels steunen al vele medewerkers van onze organisaties het werk in Rwanda. Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken! Ook die van jou en u. Geef daarom vandaag nog voor goede gezondheidszorg in Rwanda!