Zorg voor Rwanda

Rwanda is een land midden in Afrika. Heuvels en bergen domineren het landschap. Rwanda hoort bij de armste landen van de wereld. Veel mensen proberen in de landbouw hun dagelijkse kost bij elkaar te schrapen. De sporen van de burgeroorlog zijn er nog altijd merk- en voelbaar.

In het westen van Rwanda ligt een moeilijk toegankelijk berggebied. Sinds tientallen jaren woont daar, in de gemeente Rubengera, een groep vrouwen die zich heeft verenigd in een diaconessengemeenschap met als doel: er zijn voor de ander. Zij zijn verbonden met de zendingsdiaconessen in Amerongen, die vele jaren onder andere in verpleeghuis Pniël (onderdeel van Lelie zorggroep) werkzaam waren.

De diaconessen werken intensief samen met een kerk, de Eglise Presbitérienne au Rwanda (EPR). Zij weten veel van de armoede, noden en behoeften van de lokale bevolking (ook die van niet-kerkleden) en proberen met hun beperkte middelen de grootste nood te lenigen. De diaconessen hebben onder andere een groot project voor hulp aan weeskinderen, zowel in een opvangcentrum als bij families waar de kinderen wonen. Ook zijn zij op kleine schaal begonnen met hulp (verstrekking van maaltijden) aan ouderen.

Ouderen en gehandicapten krijgen in Rwanda nauwelijks aandacht. Onder hen heerst de grootste armoede. Veel Rwandese kinderen hebben hun ouders verloren tijdens de genocide in de burgeroorlog van 1994 en door ziekten als malaria en AIDS. Opa’s en oma’s zorgen nu voor hen. Ouderen die weinig kracht meer hebben moeten kinderen grootbrengen die veelal met geestelijke problemen kampen.

Voor hen willen we als zorgorganisaties iets betekenen. Doe je mee?